தொழிற்சாலை சுற்றுப்பயணம் - குவாங்சோ மெய் மின்னணு தொழில்நுட்ப நிறுவனம் லிமிடெட்.

DSC_0001

DSC_0001

DSC_0001

DSC_0001

DSC_0001

DSC_0001

DSC_0001

DSC_0001

DSC_0001