லாட்டரி இயந்திர தொழிற்சாலை - சீனா லாட்டரி இயந்திர உற்பத்தியாளர்கள், சப்ளையர்கள்